Privacy


De website www.goedkoopadverteren.be is eigendom van BDMS, ingeschreven in het de kruispuntbank onder het nummer BE 0719.155.426 met geregistreerde zetel te 9310 Aalst, Witgerstraat 26.

Doeleinde :

Deze website beoogt op een onafhankelijke manier

 1. Particulieren in contact te brengen met handelaars. De bekendmaking van de handelaars gebeurt via het publiceren van de URL van hun website.
  De online bezoekers van de handelszaak kunnen via een beveiligd contactformulier hun vragen stellen aan de op de website opgenomen handelaars
 2. Handelaars in contact te brengen met particulieren. Dit gebeurt door het aanbieden van goedkope adverteerruimte aan handelaars om hun website meer bekendheid te geven.
  De handelaar kan adverteren op 2 manieren: 
  - via een banner die hijzelf aan BDMS aanlevert
  - via een tekst voor het aankondigen van promoties voor producten of diensten

Hoe en welke gegevens worden verzameld ?

De website goedkoopadverteren.be wordt via zoekmachines bekendgemaakt op het internet.

De website is beveiligd met een SSL certificaat (HTTPS).

Handelaars kunnen via het aanmaken van een account (gebruikersnaam en paswoord) hun producten en diensten aanbieden in diverse rubrieken. 

De handelaar die een account aanmaakt moet volgende gegevens meedelen: naam van het bedrijf, volledige naam van een contactpersoon, de vestigingsplaats (land, postcode en gemeente) en de communicatiekanalen: telefoonnummer, GSM nummer, faxnummer en URL van de website. 

De handelaar kan een eigen tekst inbrengen om zijn producten en of diensten te omschrijven.

Bewaartijd van de gegevens ? Hoe worden de gegevens bewaard ?

De gegevens worden bewaard in een aparte database die wordt beheerd door de zaakvoerder van BDMS. Naam van de zaakvoerder is de Heer Robert Joos.

De gegevens worden getoond voor een registratieperiode van 1 jaar – 2 jaar – 3 jaar of langer in functie van de betaalde registratieprijs.

De handelaar wiens gegevens niet verder worden getoond omdat de registratieperiode is vervallen en niet verder verlengt kan deze zelf verwijderen via diens account.
De verwijdering door de handelaar is alleen verplicht in geval het bedrijf zijn werkzaamheden definitief staakt.

De actieve handelaar kan bij wijziging van zijn bedrijfsgegevens via een 24u op 24u opvraagbaar paswoord zelf de gegevens bijwerken in zijn advertentiefiche.
Verwijdering dient steeds te gebeuren door de adverteerder zelf.

Nieuwsbrieven ?

De handelaar ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per kwartaal. Als de handelaar vaststelt dat zijn coördinaten niet (meer) correct zijn wordt hij verzocht via het contactformulier een mail te sturen met de juiste gegevens.

Verwerking van de gegevens ?

 • De gegevens worden verwerkt in het kader van bovenvermelde doeleinden.
  Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang.
 • Categorieën van gegevens: De handelaar kan zijn gegevens inbrengen in maximaaal 3 subrubrieken. BDMS kan beslissen om gegevens die zijn ingebracht in een niet relevante rubriek te schrappen of over te plaatsen naar een relevante rubriek.
 • Zijn uitgesloten tot adverteren: Het maken van promotie voor seks- en pornosites, kansspelen, financiële producten - in het bijzonder het aanbieden van herfinanciering van leningen en alle andere die door BDMS worden beschouwd als strijdig met het openbaar belang. Deze worden zonder melding aan de adverteerder geschrapt.
 • Zijn eveneens uitgesloten de promotie voor onveilige websites - in het bijzonder deze zonder een SSL-certificaat (HTTPS) en deze die een virus / onveilige inhoud bevatten. Deze worden zonder melding aan de adverteerder geschrapt.
 • De toegang tot de database is exclusief voorbehouden aan de zaakvoerder van BDMS die aan een webmaster in het kader van bijwerking van de site toegang kan verlenen.

Niet van toepassing zijnde clausule in het kader van de GDPR – wetgeving

Alle bekendgemaakte gegevens zijn van openbare orde, zodat de clausule m.b.t. het melden van een eventueel gegevenslek niet van toepassing is.

Bijhouden van een gegevensverwerkingsregister

Alle inschrijvingen op de website worden bewaard in een aparte folder.
Alle mail communicaties tussen de handelaar & BDMS worden bewaard in dezelfde folder.